TOP SECRET

TRANSKRIPT: Pritisnut pitanjima Ferageta načelnik u SIPA-e Gogić lagao u Sudu i osramotio SIPA-u

 

Odredbom Zakona o kaznenom postupku F BiH, i to u članu 258. ZKP-a F BiH propisane su posljedice po svjedoka ili vještaka, koji pred sudom sačini ili dadne lažan nalaz ili lažan iskaz.

U odredbi člana 258. ZKP-a F BiH stoji: 

„Davanje lažnog iskaza od svjedoka ili vještaka – Ako postoji osnovana sumnja, da je svjedok ili vještak na glavnom pretresu dao lažni iskaz, sudija, odnosno predsjednik vijeća može narediti da se sačini poseban prepis zapisnika o iskazu svjedoka ili vještaka, koji će se dostaviti tužiocu“!

Tako bar stoji u odredbi ZKP-a F BiH, koja je ništa drugo doli „mrtvo slovo na papiru“, jer se nikada, koliko je meni poznato nije dogodilo, da je ijedan sudac prijepis zapisnika sa glavnoga ročišta ili pretresa dostavio tužiteljstvu, kad uoči, da svjedok ili vještak svjesno lažima obmanjuje sud i isti pokušava u zabludi održati.

Primjeri su brojni! Odzvanjat će rečenica u mojim ušima odvjetnika Ifeta Ferageta, opunomoćenika obitelji Memić, kada je na jednome od skupova „Pravda za Dženana Memića“ izjavio i javnosti i medijima se obratio: „Lažno su u predmetu Dženan Memić svjedočili, lažno su vještačili, dokaze su fabricirali, podmetali…“, a ipak nitko još ni u tome predmetu za sačinjavanje lažnih nalaza i lažnih svjedočenja, odgovarao nije. Istina, odvjetnik Feraget zajedno sa Murizom Memićem podnio je Kaznenu prijavu protiv 45 lica i to Tužiteljstvu BiH, a među kojim opisanim djelima u kaznenoj prijavi navode i „lažna vještačenja vještaka i lažna svjedočenja svjedoka“!

Sud  upozorio Gogića, da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo!

Prije svakoga svjedočenja, sutkinja ili predsjednik vijeća upozori svjedoka ili vještaka, da je davanje lažnog iskaza krivično djelo, pa je tako sutkinja Melika Murtezić upozorila i načelnika Odjela za unutarnju kontrolu SIPA-e Jasmina Gogića slijedećim riječima:

Sutkinja Murtezić: „Ja ću vas upozoriti da ste vi pred sudom dužni da govorite istinu, ne smijeti ništa prešutjeti od onoga što vam je poznato o ovom događaju. Davanje lažnog iskaza je krivično djelo, ali vi ne morate da odgovarate na pitanja ukoliko smatrate da bi vas istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju. Ja ću vas zamoliti da položite zakletvu za svjedoka. Tekst zakletve je na papiru ispred vas“.

Svjedok Jasmin Gogić: „Zaklinjem se, i izjavljujem da ću o svemu što pred sudom budem pitan, govoriti istinu i da ništa od onog što mi je poznato neću prešutjeti“.

Istina se definira, kao „poklapanje uma, mišljenja i govora sa stvarnim stanjem stvari“ – tako ju je bar definirao sveti Toma Akvinski, veliki crkveni naučitelj.

Transkript gdje je Jasmin Gogić uhvaćen u laži na Sudu!

Svjedok Gogić: „Samo jednu rečenicu da kažem, ja sam pomoćnik direktora za unutrašnje istrage, tajne podatke i sigurnosne provjere, ovo je krivična istraga, ništa što se tiče krivične istrage ne radi odjel unutrašnje kontrole i to da bude jasno, ništa“.

Branilac Feraget: „Jasno, dobro, kod odgovarajući na pitanje tužiteljice, spominjali ste pismene naredbe za tu vanrednu kontrolu i izvještaje koji su vam i prezentirani, rekli ste da po samom zakonu direktora može potpisati zamjenik direktora, tako je propisano“.

Svjedok Gogić: „Po njegovom odsustvu, spriječenosti i tako dalje, službeni put, ne znam“.

Branilac Feraget: „E sad mi recite, da li postoji ikakva mogućnost, odnosno da li je to zakonom propisano, da direktor glavnog generalnog inspektora Državne agencije za istragu i zaštitu potpiše još neko osim zamjenika njegovog“?

Svjedok Gogić: „Nisam razumio pitanje“.

Branilac Feraget: „Dakle po zakonu tako ste vi rekli, Direktora može potpisati i zamjenik direktora“.

Svjedok Gogić: „Da“.

Branilac Feraget: „Može li osim zamjenika direktora još neko da potpiše direktora“?

Svjedok Gogić: „Ne može, osim ukoliko nema pismeno ovlaštenje“…

Branilac Feraget: „E sad me to upravo zanima. Kako izgleda to pismeno ovlaštenje, ima li tu procedura za izdavanje, gdje imamo trag o izdatom“?

Svjedok: „Postoji procedura onaj mislim da je onaj…“.

Tužiteljica Aličehajić: „Časni sude ja moram prigovoriti, ovdje branilac u potpunosti izlazi iz okvira direktnog ispitivanja“.

Svjedok Gogić: „Meni je stvarno teško odgovoriti na ova neka pitanja, ja sam…“.

Tužiteljica Aličehajić: „Ni u domenu rada“.

Branilac Feraget: „Ovo su pitanja u korist vlastite tvrdnje, dakle evo ja tvrdim da ste vi potpisivali direktora agencije, a niste za to imali ovlaštenje, jesam li upravu“?!

Svjedok Gogić: „Kada“?

Branilac Feraget: „Pa recimo u toku 2017.godine“.

Svjedok Gogić: „Ne sjećam se“.

Branilac Feraget: „Da li ste ga ikad potpisivali“?!

Svjedok Gogić: „Imao sam nekoliko ovlaštenja, po osnovu kojeg sam ga potpisivao“.

Branilac Feraget: „Jeste li vi vezano za ove provjere o kojima vas je ispitivala tužiteljica imali ovlaštenje da potpišete“!?

Svjedok Gogić: „Ma, ne“!

Branilac Feraget: „Niste“!

Svjedok Gogić: „Ja sam samo imao, ja sam samo potpisao svoj popratni akt koji je bio onaj u čijem sastavu, u čijem prilogu su bila dva izvještaja“.

Branilac: „Dobro, evo sad da vas pitam, Josip Šimić – Đinđić je ovdje optuženi, da li ste vi u postupku koji se tiče provjere dokumenata, a što se njemu stavlja na teret, da je navodno on sačinio te falsifikate to krivotvorenje, da li ste u tom postupku tih provjera vi potpisali direktora“?!

Svjedok Gogić: „Pa nisam, to nije moja zadaća to je zadaća“!

Branilac Feraget: „Niste?! Ako sud dozvoli ja bih svjedoku prezentirao dokument Državne agencije za istragu i zaštitu broj 16-04/2-04-1-5790-22/17 od 15.09.2017.godine radi se o jednoj obavijesti, stoji predmet Operativni materijal i obavijest dostavljamo u potpisu stoji za direktora glavni generalni inspektor policije Perica Stanić, a evo ja tvrdim da je u potpisu upravo ovaj svjedok, pa da nam svjedok potvrdi da li je to njegov potpis“!

Nakon što je odvjetnik Ifet Feraget želio svjedoka Jasmina Gogića suočiti sa njegovim vlastitim neistinama na sudu, tužiteljica Aličehajić je prigovarala, međutim, sutkinju Meliku Murtezić zanimao je odgovor svjedoka Jasmina Gogića. Nakon što je odvjetnik Feraget prezentirao svjedoku Gogiću prethodno u transkriptu citirani akt SIPA-e, svjedok Gogić Jasmin je pred sudom izjavio: „Ovo bi trebao biti moj potpis, ali ja ne znam da li je ovo sve sastavni dio ovoga“? – pitao se zbunjeno Gogić nakon što je po prethodno ranijim pitanjima odvjetnika Ferageta tvrdio, da nikada nije potpisao niti jedan akt SIPA-e „Za Direktora Pericu Stanića“ u postupku protiv Josipa Šimića.

Svjedok Jasmin Gogić je čak što više nastavio i pred sudom izjavio: „To bi trebalo da bude moj potpis, to je ono što ja mogu reći“!

Branilac Feraget: „E sad, znači li to da ste vi morali imati pismeno ovlaštenje da potpišete“!

Svjedok Gogić: „Pa ja sam uglavnom imao pismeno ovlaštenje, uglavnom“.

Branilac Feraget: „Dobro, gdje možemo dobiti ovo pismeno ovlaštenje za potpis ovoga“!

Svjedok Gogić: „Trebate se obratiti Agenciji“!

Branilac Feraget: „Da li postoji registar“?

Svjedok Gogić: „Pa svako rješenje koje se donese postoji broj rješenja i postoji upravni spis“.

Branilac Feraget: “E sad mi recite, zašto ste malo prije rekli, da vi niste potpisali direktora ni na jednom aktu vezano za Josipa Šimiića – Đinđića“?!

Svjedok Gogić: „Pa niste vi meni rekli za Josipa Šimića“?!

Branilac Feraget: „Jesam“!

Svjedok Gogić: „Ja vas nisam tako razumio“!

Branilac Feraget: „Jesam, bio sam decidan rekao sam“!

Nakon što je i sudu i obrani postalo jasno, da je svjedok pred sudom neistinu govorio u odnosu, kako navodno nije potpisao niti jedan akt SIPA-e „Za Direktora Pericu Stanića“, a vezano za slučaj Josipa Šimića-Đinđića, svjedok Jasmin Gogić se počeo izmotavati, tvrdeći: „Ja stvarno vas nisam tako razumio“.

Iako je svjedok Jasmin Gogić, a nakon što ga je odvjetnik Ifet Feraget suočio na sudu sa aktom SIPA-e potpisan „Za Direktora Pericu Stanića“ u predmetu „Josip Šimić“, a koji akt potpisuje upravo Gogić Jasmin, na koja prethodna pitanja odvjetnika Ferageta je svjedok Gogić tvrdio, da nikada nije niti potpisao ni jedan akt SIPA-e „Za Direktora Pericu Stanića“, a vezano za predmet „Šimić“, i Sudu je postalo jasno, da svjedok Jasmin Gogić svjesno izgovara neistine, o čemu smo ranije pisali, ali reda radi, objavljujemo transkript, prethodno gore navedeni.

Odvjetnik Feraget bio decidan, jasan i konkretan u pitanju!

Odvjetnik Ifet Feraget najprije je upitao svjedoka Gogića slijedeće: „Dobro, evo sad da vas pitam, Josip Šimić – Đinđić je ovdje optuženi, da li ste vi u postupku koji se tiče provjere dokumenata, a što se njemu stavlja na teret, da je navodno on sačinio te falsifikate to krivotvorenje, da li ste u tom postupku tih provjera vi potpisali direktora“?!

Svjedok Gogić  Jasmin na pitanje odvjetnika Ferageta bio je izričit: „Pa nisam, to nije moja zadaća to je zadaća“!

Ali kada ga je odvjetnik Feraget suočio sa aktom SIPA-e, koji je očito neovlašteno potpisao, isti se izmotavati na sudu počeo, kako navodno nije razumio, da ga pita za potpisivanje akata SIPA-e „Za Direktora“, a vezano za predmet „Šimić“, nego navodno za nešto drugo…, iako je odvjetnik Ifet Feraget, a što je vidljivo i iz prethodnih transkripata izričit, decidan i jasan u svome pitanju bio, a svjedok u svome odgovoru još izričitiji bio, tvrdeći, a što je i vidljivo iz ranije, gore citiranih transkripata.

Pred sudom je u svojstvu svjedoka u predmetu „Šimić“ saslušan bio i Đuro Knežević, zamjenik Direktora SIPA-e, o čemu smo pisali, koji je pred sudom izjavio, da je „putem telefona izdao naredbu za analizu izlaznih akata iz SIPA-e“. Odvjetnik Ifet Feraget upitao je Gogića: „A je  li tačno da je prvo naredba izdata usmenim putem, putem telefona“?, svjedok Gogić je i na ovo pitanje kazao: „Pa čini mi se da je, ne putem telefona, ne može se to telefonom“….

Feraget je tada kazao svjedoku, da „smo imali prilike i da saslušamo svjedoka Kneževića, koji je rekao, da je naredbu izdao putem telefona“. Na ovaj način postalo je jasno, da svjedok ne govori u cijelosti istinu, a samo njegovo držanje na sudu bilo je popraćeno nervozom i nesigurnošću. Tvrdio je, kako Odjel kojim on rukovodi nema ama baš nikakve veze sa krivičnim istragama, ali je upravo isti taj Gogić Jasmin potpisao akt SIPA-e „Za Direktora Pericu Stanića“ u predmetu „Šimić“ i isti odaslao na spis krivičnog predmeta, odnosno krivične istrage.

Naime, Gogić Jasmin se može potpisati samo na akt SIPA-e, gdje na vrhu akta stoji, da akt pripada Odjelu unutarnje kontrole SIPA-e, pod uslovom, da stoji: „NAČELNIK ODJELA, Pomoćnik Direktora, glavni inspektor Jasmin Gogić“, ali nikako na izlazni akt SIPA-e potpisan „Za Direktora, Glavnog generalnog inspektora policije Pericu Stanića“!

Ovaj svjedok Gogić Jasmin na sudu davao je očito izjave protivne istini, pred sudom takva izjava biva lažnim svjedočanstvom, a kada je izrečena pod prisegom, to je krivokletstvo. Takvi postupci pridonose ili osudi nevina čovjeka, ili opravdanju krivaca, ili povećanju kazne optuženih, i teško škode vršenju pravde i pravičnosti osude izrečene od sudaca.

Hoće li se jednom i u BH. napaćenom pravosuđu, odnosno sudnicama početi kažnjavati lažni svjedoci, kao u RH-a, moj odgovor je „hoće, za svetoga Nikad, a možda ni tad“!   Josip ŠIMIĆ

 

 

 

 

 

 

 

Most Popular

To Top