NOVOSTI

SUTKINJA MURTEZIĆ UVAŽILA ŽALBU ODVJETNIKA FERAGETA: Ukinute se sve mjere prema Šimiću

 

Dana 21. 02. 2019. godine, Općinski sud u Sarajevu, po sutkinji Meliki Murtezić, a na osnovu člana 140 b) stav 6. ZKP-a F BiH, donio je Rješenje, kojim se prema Josipu Šimiću-Đinđiću ukidaju sve mjere određene nakon potvrđivanja optužnice od                           30. 11. 2017. godine i mjere produžene od  30. 11. 2018. godine.

Naime, na glavnom pretresu, dana 13. 02. 2019. godine, Sud je pozvao stranke: odvjetnika Ferageta i tužiteljicu Aličehajić, da se izjasne u pogledu trajanja izrečenih mjera zabrane.

Tužiteljica Nevena Aličehajić je tada navela, da „u ovoj fazi nakon što je glavni pretres počeo ni jedna okolnost u kojoj su mjere zabrane određene, pa i produžavane nije se izmijenila na strani Josipa Šimića, te istakla opravdanost njihove daljnje primjene, tvrdeći, da egzistiraju u neizmjenjenom obimu i neizmjenjenom intenzitetu, te zaključila, da Tužiteljstvo Kantona Sarajevo ostaje pri prijedlogu, da se mjere produže i iste održe na snazi narednih dva mjeseca“.

Odvjetnik Ifet Feraget je naveo, da ostaje kod svih ranijih navoda iz ranijih izjašnjenja i ostavlja na ocjenu sudu, te da Josip Šimić nema nikakve namjere, ni potrebe, da bilo sa kim kontaktira, niti da utiče ni na koga.

Naime, u ranijim izjašnjenjima odvjetnika Ifeta Ferageta, isti je, kojim se Josipu Šimiću produžavaju mjere zabrane, osporavao Rješenja, zbog povrede člana 5. stav 1. točka c) i stav 3., člana 6. stav 1. i 3. točka d), člana 10. i člana 13. Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama (EKLJP), pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba kaznenog postupka, sa prijedlogom, da ne postoje nikakvi razlozi za daljnje trajanje mjera zabrane prema Šimiću. Dalje, odvjetnik Feraget osporavao je postojanje osnovane sumnje, da je Šimić počinio krivično djelo za koje se tereti, te ukazuje, da ne postoje posebni uvjeti za određivanje izrečenih mjera, obzirom, da se sve zasniva na nezakonitim dokazima. Feraget je dalje isticao, da se ne navodi niti jedan razlog, da bi Šimić mogao ometati krivični postupak uticajem na navedene svjedoke prema kojima je imao mjere zabrane približavanja.

Feraget je u tome svjetlu podsjetio na stav Suda BiH: „Prema judikaturi Suda BiH, čak i u situaciji u kojoj su osumnjičenom poznata imena svjedoka ne postoji razlog za određivanje pritvora po ovome osnovu, ako nije konkretizirana naročita koluzijska opasnost, obzirom, da razlozi za pritvor moraju biti konkretno egzistentni i objektivno manifestovani“ – Rješenje Suda BiH, broj: X-KRN-06/290 od 02. 11. 2006. godine.

Prilikom razmatranja neophodnosti dalje primjene mjera zabrane, sutkinja Melika Murtezić nalazi, da u ovoj fazi postupka ne postoje okolnosti, koje bi opravdale zaključak, da je opravdano, da izrečene zabrane i dalje egzistiraju…sud nalazi, da samo postojanje osnovane sumnje nije dostatno u ovoj fazi postupka, da bi se mjere zabrane produžile…, te zaključuje sutkinja Murtezić, da ne postoje ni indicije, koje bi upućivale na zaključak, da je objektivno moguć Šimićev uticaj na svjedoke, te sud smatra, da u ovoj fazi postupka ne egzistiraju razlozi za daljnje trajanje mjera zabrane.

Na ovaj način, Sud je nedvojbeno usvojio žalbu odvjetnika Ifeta Ferageta, kad reče, da „ostaje kod ranije svih izrečenih navoda iz ranijih izjašnjenja, a vezano za mjere zabrane“, a koje navode Ferageta smo gore ranije naveli, pa je prijedlog tužiteljice Nevene Aličehajić, kako je „potrebno, da se prema Šimiću produže mjere zabrane za narednih dva mjeseca, odnosno iste održe na snazi“, sud odbio kao neosnovane!

Podsjećanja radi, odvjetnik Ifet Feraget također je svojom žalbom krajem 2017. godine, a koja žalba odvjetnika Ifeta Ferageta je pravosnažno uvažena i prihvaćena od strane vanraspravnog vijeća Općinskog suda u Sarajevu, oborio mjeru zabrane, koju je sudija za prethodni postupak Srđan Skoko proizvoljno izrekao Šimiću na prijedlog tužiteljice Aličehajić, a koji prijedlog tužiteljice je glasio, da se „Šimiću zabrani sastajanje sa svim predstavnicima medija, zabranom korištenja društvenih mreža za izjavljivanje sadržaja, koji se mogu dovesti u vezu sa postupkom“.

Vijeće je tada smatralo, da se ovakva mjera ne može podvesti ni pod jednu zakonsku normu ZKP-a F BiH,  a što je tvrdio i odvjetnik Feraget!

Naime, ovo je nije prvi puta, da u predmetu „Šimić“, a o čemu smo detaljno izvještavali, tužiteljica Aličehajić pravni debakl doživi! N.Č.

 

 

 

 

Most Popular

To Top